Hoe werk ik?

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, bespreekt en onderzoekt de cliënt zijn probleem en/of leervragen met mij als coach.  In het coachingstraject onderscheid ik de volgende fasen:

  • Het creëren van een goede relatie tussen coach en cliënt en het vaststellen van de hulpvraag c.q. leervragen en leerdoelen.
  • Het proces in gang zetten om de cliënt zelf inzicht te laten verkrijgen in eigen functioneren en eigen mogelijkheden.
  • Het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen.
  • Het verankeren van het bereikte resultaat en inzichten en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling van de cliënt. 
  • Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk van de cliënt.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor coaching. De coach is gebonden aan een ethische code die hem verplicht het besprokene onder zijn of haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het coachingstraject betaald wordt door een derde partij, zoals de werkgever.

Coaching is een beroep dat vakbekwaamheid vraagt. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf al bezit aan te spreken en te benutten. Dat vergt een professionele houding en goed vakmanschap.  Door middel van accreditatie en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van deze coach gegarandeerd.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsvereniging:

– Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) – Practitioner (EMCC/EIA)

 

NOBCO

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches onder aansluitingsnummer 5873 als EMCC/EIA Practitoner.

coachingmonitor-badge-a2

Ethische code
Ik heb bij de NOBCO een verklaring ondertekend dat ik als beroepscoach werk volgens de Ethische Code van de Nobco en mij bij klachten onderwerp aan het bijbehorende klachtenregelement.

De NOBCO Ethische Gedragscode telt vier paragrafen: 

  • Respect
  • Integriteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Professionaliteit

Voor meer informatie zie: gedragscode