Persolog DISC profielen

Met het DISC persolog® persoonlijkheidsmodel leer je jezelf en anderen beter te begrijpen, jouw sociale vaardigheden te trainen en jouw effectiviteit te vergroten.

De verschillende profielen op een rij:

 • persolog® persoonlijkheidsprofiel; geeft inzicht in jouw natuurlijke gedrag 
 • persolog® gedragsprofiel; geeft inzicht in jouw response gedrag
 • persolog® functieprofiel; geeft inzicht hoe je tegen jouw functie aankijkt

Inzicht krijgen in jouw gedrag en dat van anderen

Een DISC assessment helpt jou bij het vinden van antwoorden op onderstaande vragen:

 • hoe komt het dat het je in het één meer succesvol bent dan in het ander?
 • wat maakt dat communiceren met de één gemakkelijker is dan met een ander?
 • hoe komt het dat sommige activiteiten meer moeite kosten dan andere?
 • hoe komt het dat sommige activiteiten meer voldoening opleveren dan andere?
 • is dat wat jij doet nog in lijn met jouw normen, waarden en overtuigingen?
 • hoe is jouw zelfmotivatie?
 • hoe los je problemen en conflicten op?
 • hoe beïnvloed je anderen?
 • hoe ga je om met veranderingen?
 • hoe reageer je onder druk?
 • met wie kun je het beste samenwerken?
persolog

Assessment

Jij kunt via het internet een vragenlijst invullen voor een gedrags-, persoonlijkheids- en/of functieprofiel. Na het invullen ontvang je een uitgebreid rapport.

Dit rapport neem ik samen met jou door. Wij kijken daarbij o.a. naar jouw externe, interne en geïntegreerde zelfbeeld. Hiermee krijg je zicht op het gedrag dat jij op dit moment laat zien ten opzichte van jouw persoonlijkheid.

Ik ben gecertificeerd om persolog DISC assessments af te nemen en uit te leggen. De profielen kunnen dienen als basis voor een coachings- en/of counselingstraject.

Waarom DISC profielen van persolog®?

Betrouwbaarheid en validiteit

Persolog® profielen voldoen aan de hoge eisen die men stelt aan het meten van gedrag en persoonlijkheid. De betrouwbaarheid en validiteit worden voor elk taalgebied waarin onze profielen zijn uitgegeven onderzocht. Voor Nederland is dat gebeurd in 2010 en daaruit blijkt een uitzonderlijk hoge score voor betrouwbaarheid van de items.

De vragenlijsten van persolog voor de DISC profielen zijn gevalideerd met de NEO-PI-R (een gerenommeerde psychologische test die veel gebruikt wordt. Het onderzoek bevindt zich nu in een afrondende fase waarna een uitgebreide rapportage zal verschijnen. Voor meer informatie zie ook www.persolog.nl of de video wat meten wij met Persolog DISC.